Hidžama na Kosovu

Odazivajući se pozivu kolega ljekara sa Kosova, dr. Merim Omerhodžić je u privatnoj ordinaciji u Djakovici radio hidžamu. Obostrana je želja da se u ovom prostoru u budućnosti redovno radi hidžami i da to postane tradicija.