Datum održavanja simpozijuma : 6. i 7. maj 2006
Mjesto održavanja simpozijuma : Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo, Bosna i Hercegovina


Zvanični jezici : jezici naroda BiH, engleski i arapski
Zadnji rok za dostavu radova: 30. april 2006

Način prezentacije radova
1. Predavanja pozvanih predavača
2. Usmena prezentacija radova u trajanju do 15 minuta
3. Prezentacija u vidu postera sa usmenom prezentacijom u trajanju do 5 minuta (rasprava)

Kotizacija
  slobodno učešće
WELCOME ABSTRACTS TOPICS PROGRAMM INFO CONTACT