| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

GASTROEZOFAGEALNA REFLUKSNA BOLEST - GERB

šta je ?
šta ga uzrokuje?
kako nastaje?
znaci bolesti
tok bolesti
komplikacije
dijagnostičke metode
preventiva i liječenje
lijekovi
hirurgija
gdje se liječi?
literatura
autori

Liječenje s lijekovima

  • Inhibitori protonske pumpe

Najmoćniji antisekretorni lijekovi. Djeluju tako što zaustavljaju rad želučane protonske pumpe unutar želučanih parijetalnih ćelija. Do sada je otkriveno pet generacija ove skupine lijekova i to: omeprazol -Ulcosan®;, lansoprazol, pantoprazol - Pantor®;, rabeprazol, timoprazol. Ovi su lijekovi sličnog djelovanja mada svaki ima posebna svojstva. Izlječenje ovom skupinom lijekova moguće je u više od 90% slučajeva. U blažim slučajevima preporučuje se uzimanje jedan puta dnevno jedne tablete tokom 28 dana. U slučaju da tegobe i dalje perzistiraju poželjno je produžiti terapiju do dva. Prije uzimanja ovih lijekova potrebna je konsultacija ljekara/ gastroenterologa.

U 50-70% slučajeva djelotvorni su u nadzoru simptoma i liječenju GERB-a. Nakon prestanka uzimanja lijekova bolest se u većine pacijenata vraća. Koristi se u dvije podijeljene ili jednoj punoj dozi u trajanju od dva mjeseca.

  • Prokinetički lijekovi (Cisaprid)

U kombinaciji sa blokatorima H2 receptora (cimetidin, ranitidin - Ranibos tabelte®, Ranibos inkeckije® i Ranibos 75®, famotidin, nizatidin) učinkovit je u više od 80%.
Prije uzimanja cisaprida potrebna je konsultacija sa nadležnim ljekarom jer može dovesti do srčanih smetnji (produženje QT intervala).

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.