| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

GASTROEZOFAGEALNA REFLUKSNA BOLEST - GERB

šta je ?
šta ga uzrokuje?
kako nastaje?
znaci bolesti
tok bolesti
komplikacije
dijagnostičke metode
preventiva i liječenje
lijekovi
hirurgija
gdje se liječi?
literatura
autori

Tok bolesti

Klinički tok bolesti nije tipičan. U nekih bolesnika dolazi do spontanog smirenja i nestanka bolesti bez ikakve terapije, dok se kod drugih razviju teške komplikacije unatoč adekvatnom liječenju.

U velikom broju slučajeva refluksna bolest se pojavljuje vezano za neka stanja, kao što je npr. trudnoća, obilni obroci. Ponekad kod jako izraženog refluksa i žgaravice, koji su prisutni gotovo bez prestanka i često su otporni na terapiju, nužno je zbrinjavanje invazivnim endoskopskim metodama ili čak hirurškim zahvatima.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.