| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

INFARKT SRČANOG MIŠIĆA

Šta je infarkt srca ?
Zbivanja u mišiću
Transport do bolnice
Laboratorijski testovi
Godine i infarkt
Komplikacije akutnog infarkta srca
 - rane komplikacije
 - kasne komplikacije
Rehabilitacija
rehabilitacija u bolnici rehabilitacija kod kuće
Kako živjeti dalje ?
Autor

Transport bolesnika do bolnice
Ako bolesnik, ili njegova okolina, posumnjaju da se radi o akutnom infarktu srca (lakše će ga prepoznati ako je pročitao ovu knjigu), onda treba odmah:
1. Ako imaju osobna kola na raspolaganju, treba da se bolesnik što prije transportuje do Stanice hitne medicinske pomoći ili do bolnice (ne do ambulante opšte prakse)
.2. Ako nemaju osobna kola na raspolaganju, treba da pozovu telefonom Stanicu hitne medicinske pomoći i da ukažu na znake oboljenja, kako bi liječnik u ekipi Hitne pomoči mogao da što prije stigne i adekvatno interveniše prema potrebi.
Ako je liječnik u kučnoj' posjeti ili u ambulanti postavio dijagnozu akutnog infarkta, onda on treba da obezbijedi i medicinsku pratnju takvom bolesniku do Koronare intenzivne njege u bolnici. Ova pratnja je neophodna jer je poznato da određeni broj pacijenata sa infarktom umire u toku transporta do bolnice zbog smrtonosnih komplikacija koje mogu nastati u najra-nijoj fazi oboljenja, a koje se mogu uspješno otkloniti pravovremenom intervencijom u kolima Hitne pomoći. Ova kola treba da su adekvatno opremljena potrebnom aparaturom. Ako liječnik procijeni da ne može da odmah dobije sanitetsko vozilo za transport bolesnika, isti se obavlja osobnim kolima, ali i tada po mogučnosti u pratnji liječnika, iako je u tim uslovima mogućnost pružanja adekvatne pomoći umanjena .

UPOZORENJE: Dolaskom u bolnicu, bolesnik sa akutnim infarktom srca trasnportuje se od kola kojima je stigao, pa do kreveta putem pokretne stolice ili na nosilima.

Dolazak bolesnika u koronarnu jedinicu


Pacijenta oćekuje liječnik sa svojim timom i odmah procjenjuje njegovo stanje zdravlja. U prvom redu se daju lijekovi (sve u injekcijama) protiv bola, na primjer morfijum ili njemu slični. Istovremeno se pazi na eventualni poremećaj ritma i u tom smislu interveniše. Ovo je moguće pratiti jer se pacijent odmah priključuje na monitor na kome se gleda njegov EKG. Istovremeno se mjeri krvni pritisak i posluša rad srca i pluća. Potom se liječnik odluči da li će primijeniti fibrinolitik (lijek za "otapanje" ugruška), antikoagulansa (lijek protiv zgrušavanja krvi) ili lijek koji je primjeren godinama, težini bolesti, istovremenim drugim bo-lestima i sl. Ovaj redoslijed se mijenja ako je pacijent u kardiogenom šoku, totalnom bloku ili u kliničkoj smrti, bilo zbog treperenja komora (komorna fibrilacija) ili zbog srčanog zastoja (asistolija). Tada se odmah započinje sa reanimacijom bolesnika.

PAŽNJA: Procjenu o vrsti medicinske intervencije kod akutnog infarkta srca donosi isključivo liječnik.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.