| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

INFARKT SRČANOG MIŠIĆA

Šta je infarkt srca ?
Zbivanja u mišiću
Transport do bolnice
Laboratorijski testovi
Godine i infarkt
Komplikacije akutnog infarkta srca
 - rane komplikacije
 - kasne komplikacije
Rehabilitacija
rehabilitacija u bolnici rehabilitacija kod kuće
Kako živjeti dalje ?
Autor

GODINE I INFARKT

Infarkt sve više i češće "pogada" mlade Ij'ude. Više nije nikakva rijetkost da čovjek sa 30 ili 35 godina života doživi infarkt. Ali reakcija organizma na nastanak infarkta je drugačija kod mladih i kod starih Ijudi.

MLADI Ijudi, uopšteno rečeno, doživljavaju svoj infarkt veoma burno i dramatično, a komplikacije se kod njih dešavaju neposredno po nastanku infarkta. U prvim satima je često ishod smrtonosan.
STARI Ijudi obično doživljavaju infarkt sa manje drame, manje bola i manje smrtnosti u samom početku. Kod njih se kompliacije javljaju tek narednih dana ili sedmica.

Zašto je to tako?

Ateroskleroza je vrlo dug i spor proces postepenog sužavanja arterijskih krvnih sudova U svim dijelovima tijela, pa tako i u srčanom mišiću. Znači, koronare arterije se dugim nizom godina postepeno sužavaju zbog aterosklerotičnih naslaga u njima, pa je i cirkulacija krvi kroz srčani mišić smanjena.
Ovaj dugi period kod starih i starijih osoba dozvoljava da se koronare arterije postepeno prilagode na smanjenu cirkulaciju krvi kroz njih. Ovo prilagođavanje znači postepeno nastavjanje novih ogranaka koronarih arterija kroz koje se prirodnim, a ne operativnim, putem preusmjerava krv u sve dijelove srčanog mišića. Tako, staro srce ima mnogo više krvih sudova nego mlado srce. Kapilarna mreža kod starih je mnogo gušća od kapilarne mreže mladih Ijudi.

Kažemo da staro srce ima razvijenu mrežu kolateralnih krvnih sudova, pa se zaćepljenje jedne granćice sklerotične arterije kompenzuje tako što se snabdijevanje krvlju tog dijela srčanog mišića odvija kroz druge, kolateralne krvne sudove.
Infarkt kod starih ljudi je obićno nešto manjih dimenzija. Naravno, to nije pravilo. Zahvaljujuči mreži kolateralnih krvnih sudova, stari ljudi najčešče uspijevaju da prežive prve sate i dane infarkta. Ali, oni često pokazuju komplikacije infarkta tek narednih dana ili sedmica tako što njihovo srce, kao pumpa, počinje da popušta i slabi.
Mladi ljudi, koji nemaju razvijenu kolateralnu mrežu krvnih sudova, a kojima se začepi jedna koronarna arterija (nastaje infarkt), ne mogu da preusmjere krv kroz druge arterije da bi se ishranio "pogođeni" dio srca. Kod njih je to nemoguće jer, jednostavno, nemaju višak arterija. Njihovi infarkti su veliki i obićno opsežni, sa često teškim ili smrtonosnim komplika-cijama. Međutim, naredni dani obično prolaze mirnije. Naravo, ni ovo sve nije pravilo.
Znači, stari ljudi lakše doživljavaju akutni infarkt, ali ga kasnije teže preživljavaju.
Mladi ljudi teže preživljavaju akutni infarkt, ali ga kasnije lakše doživljavaju.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.