| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

INFARKT SRČANOG MIŠIĆA

Šta je infarkt srca ?
Zbivanja u mišiću
Transport do bolnice
Laboratorijski testovi
Godine i infarkt
Komplikacije akutnog infarkta srca
 - rane komplikacije
 - kasne komplikacije
Rehabilitacija
rehabilitacija u bolnici rehabilitacija kod kuće
Kako živjeti dalje ?
Autor

KOMPLIKACIJE U AKUTNOM INFARKTU SRCA

Infarkt je veoma teška i često smrtonosna bolest. Sa sobom nosi mnogo komplikacija, iako može zacijeliti i sasvim mirno. Eventualne komplikacije mogu nastati kako od momenta pojave infarkta, narednih sati ili dana ali i mnogo kasnije. Ponekada iste ili slićne komplikacije mogu nastati u samom početku ili poslije infarkta. Medutim, neke su ipak ranije, a neke kasnije. Stoga ih dijelimo na rane i kasne komplikacije


.


HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.