| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Linkovi |


ULKUSNA BOLEST - ČIR

šta je ?
šta ga uzrokuje?
znaci bolesti
kada se javiti ljekaru?
dijagnostičke metode
liječenje
lijekovi
hirurgija
šta još može pomoći?
gdje se liječi?
literatura
autori

DIJAGNOSTIČKE METODE

Veoma je važno pravilno dijagnosticirati ulkusnu bolest i prusustvo infekcije sa H. pylori prije početka tretmana. Ukoliko se radi o ulkusu urokovanom NSAID lijekovima tretman se razlikuje od tretmana ulkusa uzrokovanog sa H. pylori. Dijagnostika ulkusne bolesti se vrši endoskopijom ili rentgenskim snimanjem uz testiranje na H. pylori.

Tokom endoskopije pacijentu se plasira mali savitljivi instrument sa izvorom hladnog svijetla, kroz jednjak, želudac i dvanaesterac. Ova procedura omogućuje da se vidi i pregleda čitav "gornji" gastrointestinalni trakt. Metoda je bezbolna, komplikacije su minimalne, a izvodjenje je kratkotrajno.

Rentgenskim snimanjem jednjaka, želuca i dvanaesterca moguće je takodjer locirati ulkus sa nešto manjom preciznošću, te većom mogućnošću lažno pozitivnih i lažno negativnih rezultata. Da bi se učinio vidljivim, pacijent treba progutati tečnost nalik na kredu koja se zove bariumova kaša.

Jednom kada se ulkus dijagnosticira i započne treman, liječnik prati klinički tok bolesti. U slučaju želučanog ulkusa obično se ponavlja endoskopija ili rentgensko snimanje. Kontinuirano praćenje želučanog ulkusa je važno radi rizika da je pronadjeni ulkus zapravo karcinom.

Potvrda prisustva H. pylori je važna jednom kada liječnik dijagnosticira ulkus zato što eliminacija bakterije pospješuje zarastanje ulkusa. Krv, izdahnuti zrak i uzorak sluznice želuca mogu se upotrijebiti za detekciju H. pylori. Kod nas se najčešće radi rapidni ureaza test na uzorku sluznice želuca, dok su dostupni i testovi krvi na H. pylori. Postoje još testovi izdisaja zraka za detekciju H. pylori.

 
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt