| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

3. Drugi humani materijali

Drugi humani materijali kao laboratorijski uzorci npr.cerebrospinalni likvor, amnijska tekućina, želučani sadržaj, pankreasni sadržaj, znoj, žuć, punktati, tkiva i neki drugi po pravilu uzimaju liječnici na odjeljenju.

Za ostale uzorke kao što su slina, majčino mlijeko, stolica, suze, sperma ispitanik od laboratorije treba da dobije uputstvo i odgovarajući potrebni pribor za uzorkovanje ovih humanih materijala.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.