| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Kada je neka analiza hitna?

U principu zahtijev za hitnu analizu može se opravdati samo onda kada se može dobiti brzi odgovor koji može uticati na terapiju i kada je potrebno radi vitalnih indikacija potvrditi dijagnostičku hipotezu ili je dijagnostički diferencijalno razdvojiti.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.