| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Nivoi laboratorijskog tretmna

Da bi se laboratorijske informacije koristile što svrsishodnije neophodno je da se laboratorijski tretman doktrinarno poštuje na 3 nivoa:

 • nivo liječnika
 • nivo ispitanika
 • nivo biohemičara - analitičara
Liječnik zahtijeva od laboratorija rezultate specifičnih konstituenata ili funkcionalne probe, ispitanik odnosno pacijent postupa po uputama liječnika i analitičara, a analitičar izvodi korektno analize uz primjenu pouzdanih metoda. Tek tada je moguće dobiti korektan i mjerodavan odgovor za dijagnostička i terapeutska zaključivanja.
Prije nego što se pristupi pisanju laboratorijske zahtjevnice - uputnice za analize liječnik mora postaviti nekoliko pitanja:
 1. Može li povišeni, sniženi ili normalni nalaz pojedine supstance ili više supstanci uticati na dijagnozu?
 2. Može li uticati na terapiju?
 3. Može li uticati na prognozu?
 4. Može li postojati određeno oboljenje bez simptoma kome će laboratorijski nalaz doprinijeti?
Ako su odgovori na ova pitanja negativni, analize su nepotrebne a ako su odgovori pozitivni makar na jedno pitanje analizu treba izvršiti bez obzira na cijenu i druge uvijete. Učestalost zahtijeva za izvedbom analiza često puta je neopravdana i dovodi do nepotrebnih analiza što ima za posljedicu neracionalnost korišćenja kadrova i potrošnju materijalnih sredstava npr.:
 • beskorisno je tražiti promjene u vrsti proteina unutar nekoliko sati,
 • nepoželjno je izvoditi ili tražiti nespecifične analize a izostaviti specifične,
 • potrebno je znati vrstu i količinu unijetih lijekova i njihov uticaj na traženi metabolit obzirom na njihov metabolizam, interferencije sa supstancama koje se određuju kao i njihov uticaj aktivacije i inhibicije koje mogu imati na enzimske ili druge metaboličke tokove,
 • beskoristan je laboratorij koji ne daje unutar par minuta odgovor na acidobazni status, elektrolite - posebno kalij, glikemiju itd.,
 • pri definiranju laboratorijskog zahtjeva važno je imati na umu koji je organospecifični odgovor koji može potvrditi ili odbaciti polaznu hipotezu. Opće odnosno nedefinirane zahtjeve kao što su lipidogram, hepatogram itd. treba zamijeniti tkivno, odnosno stanično - specifičnim konstituentima koji su specifični produkt metabolizma dotičnih stanica i to su jedini pravi indikatori za ostvarivanje hipoteze,
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.