| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
ABS (acidobazni status) 2 staklene cijevčice heparinizirane krvi

pH      7,35 - 7,45
pCO2  4,66- 6,13 kPa
HCO3  23 - 27  mmol/L
Tot.CO2  24 - 30 mmol/L
Ex.baze    ± 2,3  mmol/L
Puf.baze  45 - 50  mmol/L
pO2     11,06 - 13,33  kPa
Sat.O2   0,95 - 1,00

Jonoselektivne elektrode
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.