| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
ADH antidiuretični hormon, vazopresin 5 ml krvi sa EDTA konzervansom (2 ml plazme), vakumirana epruveta. Svaki laboratorij ima svoje referentne vrijednosti uzimajući u obzir stepen hidratacije
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.