| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija

Adrenalin

50 ml urina u plastičnoj posudi od dobro izmješanog 24-satnog uzorka urina, bez konzervansa. Ako se odmah ne obrađuje uzorak se zamrzava.

55-165 nmol/d

Enzimo imuno određivanje
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.