| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Androsteron, uključujući kreatinin 50 ml urina u plastičnoj posudi od dobro izmješanog 24-satnog uzorka urina. Prije dodavanja prve porcije urina stavi se 1 g borne kiseline u posudu za urin kao konzervans. M:  7,9 - 16,3  mmol/d ; Ž=4,5_13,2  mmol/d; Enzimo imuno odredivanje
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.