| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
a1 Fp
(alfa-1-fetoprotein), serum
3 ml krvi (1-2 ml seruma), vakumirana epruveta. M=do 9 mg/L;  
Ž=11 mg/L;
Sedmice gestacije Fp (mg/L)
8 70 mg/L
12 120 mg/L
16 200 mg/L
20 290 mg/L
24 370 mg/L
28 430 mg/L
32 450 mg/L
36 430 mg/L
40 360 mg/L
Enzimo imuno određivanje.     
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.