| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referen Metodologija
a1 Fp
(alfa-1-fetoprotein) amnioticna tecnost
1 ml amniotične tecnosti, plastična epruveta, Označiti sedmicu gestacije na zahtijevnici i uzorku. Količina Fp u amniotičnoj tečnosti zavisi od dobi gestacije. Referentne vrijednosti proizilaze iz određene populacije. Enzimo imuno određivanje
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.