| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne
vrijednosti
Metodologija
Alkalna fosfataza 3 ml krvi (1-2 ml seruma), vakumirana epruveta. djeca do 1godine=0,6-1,83 mkat/L; do puberteta= 0,42-1,23 mkat/L; gravidne žene=0,42-2,20 mkat/L; odrasli= 0,18-0,70 mkat/L. Kinetika
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.