| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne
vrijednosti
Metodologija
Alkalna fosfataza, (uključujući ukupnu alkalnu fosfatazu i g-GT 3 ml krvi (1-2 ml seruma), vakumirana epruveta. 0,66-5,00 mkat/L:
ZŽZ=1,0-5,8mkat/L; novorodencad=
12-15    godina; 0,83-4,50 mkat/L  M=0,50-3,73mkat/L 1-2 sedmice= Ž: 0,50-2,73 mkat/L 1,00-6,95 mkat/L       16-18     godina, 3-11 godina,             0,33-1,90 mkat/L M: 1,0-8,3mkat/L  ????????????

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.