| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Amonijak, plazma 5 ml krvi sa EDTA konzervansom, vakumirana epruveta. Centrifugirati na 4o C i odvojiti plazmu. Odmah uzeti u rad. 11,7 - 35,3 mmol/L Spektrofotometrija
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.