| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Amonijak, urin 10 ml urina, plastična epruveta, od dobro izmješanog 24-satnog uzorka. Urin zakiseliti do pH 4-5 sa 6 mol/L HCl. odrasli=8,2-86,3 mmol/d; djeca=32,8-166,5 mmol/d. Spektrofotometrija
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.