| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
b-Estradiol 3 ml heparinizirane krvi (1 ml plazme), vakumirana epruveta. Ako se uzorak ne obraduje odmah, zamrzava se. Ž: Folik.faza= 73-440 pmol/L
Ovul.faza=292,6-1100 pmol/ L
Lut. Faza=220,2-624 pmol/L
Menopauza do 110,1 pmol/L
M: 73,4 - 330,3 pmol/L
Radio imuno odredivanje
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.