| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
Bilirubin (ukupni, direktni i indirektni), serum 3 ml krvi (1-2 ml seruma), vakumirana epruveta. Uzorak zaštititi od svjetlosti. Bil.uk.= 6,8 - 20,5 mmol/L Bil. dir. 1,7 - 6,8   mmol/L Bil. ind. 5,1 - 13,6  mmol/L                  Spektrofotometrija
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.