| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Analiza Količina humanoga
materijala i konzervansa
Referentne vrijednosti
Metodologija
DHA (dehidroeplandrosteron) 75 ml urina od dobro izmješanog 24-satnog uzorka, plasticna posuda. Urin se konzervira sa 1 g borne kiseline. Ž=2,0 - 7,6  mmol/d; M=4,2 - 12,6  mmol/d Enzimo imuno odredivanje Hromatografija
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.