| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

2.1.    Glukoza tolerans test (GTT)

GTT izvodi se isljučivo u serumu venozne krvi, a samo u iznimnim prilikama iz pune krvi ili plazme kapilarne krvi odnosno seruma kapilarne krvi.
Pacijent mora biti barem 3 dana na normalnoj ishrani koja sadrži 200-250 g ugljičnih hidrata na dan. Mora biti normalno fizički aktivan i ne smije mijenjati način života. Ne smije uzimati lijekove koji utiču na anabolizam i katabolizam glukoze kao i drugih šećera. Najmanje 24 h prije opterećenja ne smije uzimati lijekove sa pirasolonskom grupom i C vitaminom niti se izlagati X zracima.
            Test se u pravilu počinje izvoditu ujutro između 7 i 8 h.
            Odrasli pacijenti opterećuju se sa 75 g glukoze otopljene u čaju bez C vitamina, a gravidne žene opterećuju se sa 100 g glukoze. Kod male djece pedijatar definira količinu glukoze za opterećenje.
            Koncentracija glukoze određuje se u serumu venozne krvi prije opterećenja glukozom te nakon 30, 60, 90 i 120 minuta poslije opterećenja. Za vrijeme testa nije dozvoljeno pušenje. Pacijent mora mirovati.
            Osim glukoze u venoznom serumu, potrebno je odrediti i glukozu u urinu i to u  vremenskom periodu: na tašte, nakon 60 i 120 minuta poslije opterećenja.

2. Serijske analize - testovi opterećenja i klirensi dalje > 2.2. Dnevni profil glukoze
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.