| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

2.5.    Hormonske serije

Hormonske serije mogu se pratiti preko slijedećih dinamskih testova hormona:
2.5.1.      FSHRH (Folikul stimulirajući hormon-releasing hormon)
2.5.2.      LHRH (Luteotropni hormon-releasing hormon)
2.5.3.      PRRH (Prolaktin-releasing hormon)
2.5.4.      ACTH i METOPIRONSKI test (test rezerve hipofize)
2.5.5.      Nivo sekreacije kortizola
2.5.6.      Nivo urinarnih 17-ketosteroida
2.5.7.      ACTH test (stimulacija sa Adenokortikotropnim hormonom)
2.5.8.      Deksametazon test (liječenje sa Deksametazonom)
2.5.9.      Metopironski test (uticaj ACTH na koru nadbubrega)

Količina heparinizirane krvi za hormonske serije koje zahtijevaju ovaj humani materijal je 6 ml heparinizirane krvi ili 3-4 ml plazme, a za one testove za koje je potreban urin sakuplja se 24-sahatni urin uz konzervans kojeg preporući laboratorij. Hormonske serije se mogu zahtijevati u 2-10 uzoraka.
            Pri transportu uzoraka u laboratorij neophodno se pridržavati slijedećih propisa:

  1. Upotrijebiti jednu zahtijevnicu za sve uzorke serije.
  2. Uzorci se etiketiraju istim broje, odnosno brojem zahtijevnice.
  3. Etiketiraju se sve epruvete rednim brojem uzorka u seriji npr. I, II, III uzorak itd. i obavezno označiti vrijeme uzimanja svakog uzorka.
  4. Na zahtijevnicu se upiše primjedba, ako je potrebno.
  5. Sve uzorke jedne serije zajedno sa zahtijevnicom staviti u plastičnu kesicu i proslijediti ili transportovati u laboratorij.

    2.4. Laktoza tolerans test < nazad dalje > 2.6. Urea klirens
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.