| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

2.4.    Laktoza tolerans test (LTT)

Pacijent se optereti sa 2 g laktoze. Ovisno od zahtijeva liječnika, moguće je uzeti od 2-8 uzoraka krvi. Ako se uzorci uzimaju od pacijenata na odjeljenu, u laboratorij se šalje po 3 ml pune fluoridne krvi za svaki uzorak. Uzorci krvi trebaju biti lagahno izmiješani, da se obezbijedi u potpunosti raspodjela konzervansa.

Pri transportu uzoraka u laboratorij neophodno se pridržavati slijedećih propisa:

  1. Popuni se jedna zahtijevnica za sve uzorke.
  2. Etiketiraju se uzorci istim brojem odnosno brojem zahtijevnice.
  3. Također se etiketira svaka epruveta rednim brojem uzorka u seriji npr. I, II, III uzorak itd. sa obaveznom oznakom vremena uzimanja svakog uzorka.
  4. Na zahtijevnicu se upiše primjedba, po potrebi.
  5. Sve uzorke jedne serije zajedno sa zahtijevnicom staviti u plastičnu kesicu i proslijediti ili transportovati u laboratorij.

    2.3. Ksiloza tolerans test < nazad dalje > 2.5. Hormonske serije
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.