| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

2.6.    Urea klirens                               

Krv:  3 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 1-2 ml seruma.
Urin: 10 ml urina od dobro izmješanog 24-sahatnog uzorka. Dodati 1 g borne kiseline u posudu prije dodavanja prve porcije urina.

2.5. Hormonske reakcije < nazad dalje > 2.7. Kreatinin klirens
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.