| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.2.7.      Metabolički status elektrolita

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Hidrogenkarbonat
Natrijum
Kalijum
Kalcijum
Hloridi

Krv:
3 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 1 ml seruma u serumskoj epruveti. Izbjegavati hemolizu.


1.2.6.Funkcion.status pankreasa <nazad dalje>1.2. 8.-12. Statusi hepatitisa
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.