| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.2.   Dijagnostički statusi                                                                            

Dijagnostički statusi daju uvid u funkcionalno stanje pojedinih organa, tkiva i tečnosti, saznanja o analizama specifičnim i karakterističnim za pojedina oboljenja i saznanja o grupama funkcionalno srodnih analiza i dijele se na:

1.2.1.    Metabolički status jetre
1.2.2.    Funkcionalno stanje bubrega
1.2.3.    Funkcionalno stanje srca
1.2.4.    Kardiovaskularni status
1.2.5.    Metabolički status lipida
1.2.6.    Funkconalno stanje pankreasa
1.2.7.    Metabolički status elektrolita
1.2.8.    Statusi hepatitisa I
1.2.9.    Status hepatitisa II
1.2.10.  Status hepatitisa III
1.2.11.  Status hepatitisa IV
1.2.12.  Status hepatitisa V
1.2.13.  Metabolički status kod hipertenzije
1.2.14.  Status likvora I
1.2.15.  Status likvora II
1.2.16.  Metabolički status vitamina D
1.2.17.  Status sideropenične anemije
1.2.18.  Status megaloblastične anemije
1.2.19.  Skrining status hemoglobinopatija
1.2.20.  Hematološki status
1.2.21.  Hematološko-onkološki status
1.2.22.  Opći  status koagulacije krvi
1.2.23.  Kardiohirurški status (opći)

 

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.