| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.2.3.      Funkcionalno stanje srca

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

CK
CK - izoenzimi
AST
ALT
Mioglobin
LDH
a-HBDH
G-GT   

Krv: 5 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 2-3 ml seruma.

 

ABS (acidobazni status) Krv: 1 specijalno heparinizirana staklena kapilarna cijevčica ili u šprici arterijska krv.

1.2.2. Funkcionalno staje bubrega < nazad dalje > 1.2.4. Kardiovaskul. status
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.