| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.3.          Endokrinološki statusi se dijele na:

1.3.1.      Status hipofize
1.3.2.      Status kore nadbubrega
1.3.3.      Status srži nadbubrega
1.3.4.      Status biogenih amina
1.3.5.      Status tireoideje
1.3.6.      Funkcionalno stanje sposobnosti fertilizacije žene
1.3.7.      Status fertilizacije muškarca
1.3.8.      Status hormona - proteina u toku graviditeta

< Statusi
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.