| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.5.          Toksikološki statusi

1.5.1.    Status toksikološke inhibicije biosinteze hema (I)
1.5.2.    Status metaboličke inhibicije biosinteze hema (II)
1.5.3.    Antiepileptični status
1.5.4.    Status kardiotoničnih glukozida
1.5.5.    Status antiaritmika
1.5.6.    Status psihostimulansa
1.5.7.    Status antidepresiva
1.5.8.    Status antiastmatika
1.5.9.    Status antihistaminika
1.5.10.  Status benzodiazepina
1.5.11.  Status analgetika i antipiretika
1.5.12.  Status narkotika
1.5.13.  Status hipnotika i sedativa
1.5.14.  Status antibiotika
1.5.15.  Status citostatika

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.