| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

 
ENDOSKOPIJA
PRIMJENA
PROIZVOĐAČI:
PREDSTAVNIŠVA

Endoskopija, endoskopske metode, endoskop

Endoskopski stub ima sljedeće komponente:

APARATURA ZA PRIJENOS SLIKE

Počinje sa teleskopskim sistemom leća koji smo već prikazali.
Na završetku optike je okular za koji se pričvrste kabl za prijenos signala i priključak za izvor hladnog svjetla. Signal se optičkim kablom prenosi do kamere.
Kamere se stalno usavršavaju razvojem digitalnih video sistema. Trenutno, kamera sa tri čipa, obezbjeđuje realnu sliku sa visokom rezolucijom dubinskom oštrinom i širinom vidnog polja.
Kamera je na stubu povezana sa monitorom.

IZVOR HLADNOGA SVJETLA koji na sebi ima ragulaciju jačine svjetla

APARATURA ZA IRIGACIJU I ASPIRACIJU
Aparat za irigaciju je pumpa za tečnost prilagođena za ispiranje u endoskopskoj hirurgiji. Tečnost ide pod pritiskom od oko 150 mm Hg iuz protok između 1-3 litre u minuti. Irigiranu tečnost je neophodno i aspirirti. Stoga su obično ujedinjene funksije irigacije i aspiracije u jednom aparatu. Ovim se obezbjeđuje čisto vidno polje.

APARAT ZA KOAGULACIJU
Predstavlja termokauter sa momopolarnom i bipolarnom koagulacijom. Komande mogu biti nožne i ručne.

OSNOVNI INSTRUMENTARIJ
Za svaku granu ednoskopijske hirurgije postoji različiti instrumentarij sa specifičnom namjenom


 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.