| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

RAD SA DIJECOM:

Zdravalje zuba se odražava na zdravlje čitavog organizma. Bolesni i kvarni zubi štete ostalom organizmu.
Zato je neophodno posvetiti naročitu pažnju zdravlju zuba djeteta !

 

RAD SA DIJECOM OBUHVATA :
Obavezan razgovor sa djetetom prilikom prve posjete, kao i sa roditeljem.
Uzimanje anamneze, otvaranje kartona . ..
Pregled mliječnih zuba, popravljanje mliječnih zuba. Fluorizacija prvih stalnih molara.

U slučaju uoćavanja mogućih nepravilnosti obavezne su konsultacije sa specijalistom Ortodoncije.

  Aparati i oprema Protetika
oprema ordinacije Komputerski Rtg snimak Home page
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.