| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
 

S I D E X – Kompjutersko snimanje zuba

Kompjuterski softver i Rentgen aparat zajedno nam omogućavaju da za 2 sekunde imamo veliku Rentgen sliku na ekranu računara. Vizuelizacija malog Rentgen snimka nam jako pomaže u radu. Snimanje se radi sa preciznim senzorom, uz zanemarljivo malu radijaciju i vrlo je prijatno za pacijenta.
Stomatologu pruža velike mogucnosti u analizi, što rezultira velikom preciznosti u daljem radu.

oprema ordinacije Komputerski Rtg snimak bijeljenje zuba Home page
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.