| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Fontovi |
luk

Akupunkturna oprema

igle za akupunkturu

Plastični blok okruglih aurikularnih iglica
Zamjenjive Seven-Star igle za "Igleni čekić"
Dermalne igle (jednostrane) nazvane
Plum-Blossom ("Igleni čekić") ili Seven-Star igle
Set akupunkturnih instrumenata (veliki)
 
Set akupunkturnih instrumenata (mali)
CE-1
Igle sa bakrenom
drškom bez tube
CE-01
Igle sa bakrenom drškom sa tubom
CE-2
Igle sa srebrenom drškom bez tube
CE-02
Igle sa srebrenom drškom sa tubom
CE-3
Igle sa plastičnom
drškom bez tube
CE-03
Igle sa plastičnom drškom sa tubom
CE-4
Igle sa čeličnom drškom bez tube
CE-04
Igle sa čeličnom drškom sa tubom
   
   
   
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999, by HealtBosnia com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.