| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk


 
AIDS
Diabetes
Dizinterija
Oboljenje jetre
Enterokolitis
Meningitis
Salmonela
Ulcerokolitis
Uroinfekt
 
 
F r e s e n i u s
K a b i
 
Normalan metabolizam
Katabolizam
Pedijatrija 1-12 god.
Diabetes mellitus
Hepatična insuficijencija
Renalna insuficijencija
Kritična oboljenja
Onkologija
Malapsorpcija
Povećane energetske potrebe
Disfagija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METABOLIZAM

Beri beri

Beri-beri, avitaminosis B1 (lat.), eng. id. bos. prema singaleskom, bolest uzrokovana nedostatkom tijamina, B1 vitamina, karakterizirana polineuritisom, srčanim smetnjama i otocima. U zemljama gdje se jede oguljen pirinač može imati epidemične forme.

Rječnik medicinskih naziva u bosanskome jeziku
Faruk Konjhodžić
– Sarajevo 1999: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

• U oboljenju beriberi postoji deficit vitamina B1 - tiamina. Obzirom da je on dio koenzima tiamin pirofosfata (TPP) koji je u sastavu enzima piruvat dehidrogenaze (PD), a dio su vrlo važnoga kompleksa enzima koji učestvuju u procesu pretvaranja piruvata u acetill-CoA, ovaj vitamin je od velike važnosti za energetski metabolizam životinjskih ćelija (kako je ranije objašnjeno). Organizmi koji su deficitarni sa tiaminom, ne mogu normalno oksidirati piruvat. Ovo je osobito važno u mozgu, koji skoro svu svoju energiju dobija iz aerobne oksidacije glukoze, za koju je oksidacija piruvata vitalna. Nefunkcionisanje piruvat dehidrogenaze je odgovorno za karakteristični polineuritis i generaliziranu malfunkciju motornog nervnog sistema kao što je to slučaj kod oboljenja beriberi.

Detaljnije o ulozi TPP vidi >>.


Reklamne poruke


Sponzori:
F r e s e n i u s

K a b i
 
Normalan metabolizam
Katabolizam
Pedijatrija 1-12 god.
Diabetes mellitus
Hepatična insuficijencija
Renalna insuficijencija
Kritična oboljenja
Onkologija
Malapsorpcija
Povećane energetske potrebe
Disfagija

Oksidacija piruvata i Acetil-CoA

Krebsov ciklus, ciklus limunkse kiseline

Sir Hans Adolf Krebs

PRETRAŽIVANJE
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt