www.zdravstvo.com
 
 
 
 

  

F r e s e n i u s

K a b i
 
Normalan metabolizam
Katabolizam
Pedijatrija 1-12 god.
Diabetes mellitus
Hepatična insuficijencija
Renalna insuficijencija
Kritična oboljenja
Onkologija
Malapsorpcija
Povećane energetske potrebe
Disfagija

 

Bolnički jelovnik

AIDS

Diabetes

Dizinterija

Enterokolitis

Meningitis

Salmonela

Ulcerokolitis

Uroinfekt

 

Ishrana i energetske potrebe

BM bazalni metabolizam
BM je količina energije potrebna za održanje bazičnih životnih procesa tijela u potpunom miru. U direktnom je omjeru sa konstitucijom.
BMR
je index energije upotrebljen za metabolizam u bazalnim uslovima (BMR Basal Metabolic Rate).
REE -
utrošak energije tokom odmora (Resting Energy Expenditure).

Dnevne kalorijske potrebe su individualne, a ovise o aktivnostima (težini posla) i zdravstvenom stanju organizma.
Dnevne energetske potrebe se izračunavaju množenjem faktora (faktor aktivnosti ili faktora stresa) sa vrijednosti BM.
Faktor kojim se množi označava za koliko puta je uvećan BM.

Faktor stresa kod različitih stanja organizma:
Stanja
faktor
Postoperativno stanje
1.3
Sepsa
1.45 - 1.6
Trauma
1.3
Povrede mozga
1.4 - 1.7
Opekotine
1.5
Adultni respiratorni distres sindrom
1.5
Povišena tjelesna temperatura - za svaki stepen Celzijusa dodati
+ 0.12

Kod zdravih individua računa se faktor aktivnosti:
Intenzitet
tip aktivnosti
faktor
Jako nizak nivo aktivnosti: sjedeći i stojeći poslovi, vožnja, crtanje, rad na kompjuteru, laboratorijski posao, šivenje, kuhanje, sviranje instrumenata... 1.3
Nizak nivo aktivnosti: hod na ravnom brzinom 3-4 km/h, rad u garaži, posao električara, stolara, čišćenje kuće, rad u restoranu, čuvanje djece, igranje stonoga tenisa, golfa, jedrenje... M 1.6
Ž 1.5
Umjeren nivo aktivnosti: Ubrzan hod 4-6 km/h, nošenje tereta, kopanje i plijevljenje, vožnja biciklom, tenis, ples... M 1.7
Ž 1.6
Velik nivo aktivnosti: Hod uzbrdo sa teretom, sječa drveća, teški fizički rad, košarka, fudbal, penjanje... M 2.1
Ž 1.9

< Predhodno   Sljedeće- RDD >
 

| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |

Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt