| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk


Krebsov ciklus
 
Faze ciklusa:

1.Formiranje citrata, kondenzacijom Acetil CoA i okaloacetata.

2. Pretvaranje citrata u izocitrat preko cis-akonitata.
3.Dehidrogenizacija izocitrata i dobijanje alfaketoglutarata
4. Oksidacija a-ketoglutarata do sukcinil-CoA i CO2
5. Pretvaranje sukcinil CoA u sukcinat.
6. Dehidrogenacija sukcinata u fumarat.
7. Hidratacija fumarata i formiranje maleata.
8. Dehidrogenacija malata i formiranje oksalacetata.
 

 
AIDS
Diabetes
Dizinterija
Oboljenje jetre
Enterokolitis
Meningitis
Salmonela
Ulcerokolitis
Uroinfekt
 
 
F r e s e n i u s
K a b i
 
Normalan metabolizam
Katabolizam
Pedijatrija 1-12 god.
Diabetes mellitus
Hepatična insuficijencija
Renalna insuficijencija
Kritična oboljenja
Onkologija
Malapsorpcija
Povećane energetske potrebe
Disfagija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METABOLIZAM > Krebsov ciklus > korak 3.

  •  3. Dehidrogenizacija izocitrata i dobijanje alfaketoglutarata i CO2
    Uz pomoć enzima izocitrat dehidrogenaze izocitrat dehirogenizira u a-ketogulrat. Postoje dvije različite izocitrat dehidrogenaze, jedna zahtijeva NAD+ kao primaoca elektrona, a druga zahtijeva NADP+. Posljedična reakcija katalizirana od strane oba rezličita enzime je identična.
izcitrat dehidrogenaza
Izocitrat + NAD+ (NADP+) ----> a-ketoglutarat+ CO2+ NADH (NADPH) + H+
  D E = - 5 kCal/mol
  • Mitohondirje imaju obje izocitrat dehidrogenaze, kako onu vezanu za NAD, koja predominira, tako i onu vezanu za NADP. Prva se nalazi samo u mitohondrijama, dok je druga i u mitohondrijama i u citoplazmi. Ovakav način distribucije ukazuje da je enzim najvjerovatnije regulatorni u samom ciklusu. Enzim trebuje jone Mg 2+ i Mn 2+.

> 4. Oksidacija a-ketoglutarata do sukcinil-CoA i CO2

Krebsov ciklus, ciklus limunske kiseline, citratni ciklus, ciklus trikarboksilnih kiselina:


Reklamne poruke

PRETRAŽIVANJE
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt