| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk


Krebsov ciklus
 
Faze ciklusa:

1.Formiranje citrata, kondenzacijom Acetil CoA i okaloacetata.

2. Pretvaranje citrata u izocitrat preko cis-akonitata.
3.Dehidrogenizacija izocitrata i dobijanje alfaketoglutarata
4. Oksidacija a-ketoglutarata do sukcinil-CoA i CO2
5. Pretvaranje sukcinil CoA u sukcinat.
6. Dehidrogenacija sukcinata u fumarat.
7. Hidratacija fumarata i formiranje maleata.
8. Dehidrogenacija malata i formiranje oksalacetata.
 

 
AIDS
Diabetes
Dizinterija
Oboljenje jetre
Enterokolitis
Meningitis
Salmonela
Ulcerokolitis
Uroinfekt
 
 
F r e s e n i u s
K a b i
 
Normalan metabolizam
Katabolizam
Pedijatrija 1-12 god.
Diabetes mellitus
Hepatična insuficijencija
Renalna insuficijencija
Kritična oboljenja
Onkologija
Malapsorpcija
Povećane energetske potrebe
Disfagija
 
 
 
 
 
 

METABOLIZAM > Krebsov ciklus > korak 7.

  • 7. Hidratacija fumarata i formiranje maleata.
    Reverzibilna reakcija hidratacije fumarata u L-maleat, katalizirana je enzimom fumarat hidratazom, nazvan i fumaraza. Enzim je molekulske težine oko 200.000 sa četiri polipeptidne subjedinice, bez koenzima i jako je specifičan. Hidratira duplu trans vezu fumarata, ali ne utječe na maleat, cis izomer fumarata ili monokarbonske nezasičene kiseline, sa cis ili trans dvostrukom vezom.
fumarat hidrtaza Mg2+
Fumarat + H2O ---->
<----
L-maleat
  D E = 0,0 kCal/mol

> 8. Dehidrogenacija malata i formiranje oksalacetata

Krebsov ciklus, ciklus limunske kiseline, citratni ciklus, ciklus trikarboksilnih kiselina ima 8 koraka ili faza:


Reklamne poruke

PRETRAŽIVANJE
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt