www.zdravstvo.com
Novosti
 
 
 
 

FLAVONOIDI

Subclass

Flavonoid

 

Flavan-3-ols

(-)-Epicatechin

 

(-)-Epicatechin 3-gallate

 

(-)-Epigallocatechin

 

(-)-Epigallocatechin 3-gallate

 

(+)-Catechin

 

(+)-Gallocatechin

 

Theaflavin

 

Theaflavin 3-gallate,

 

Theaflavin 3'-gallate

 

Theaflavin 3,3' digallate

 

Thearubigins

 

Flavones

Apigenin

 

Luteolin

 

Flavonols

Isorhamnetin

 

Kaempferol

 

Myricetin

 

Quercetin

 

Flavanones

Hesperetin

 

Naringenin

 

Eriodictyol

 

 

Anthocyanidins

Cyanidin

 

Delphinidin

 

Malvidin

 

Pelargonidin,

 

Peonidin

 

Petunidin

Podgrupe flavonoida i članovi tih podgrupa

 • FLAVONOLI: Quercetin, Kaempferol, Myricetin, Isorhamnetin (Figure 1)
 • FLAVONI: Luteolin, Apigenin (Figure 2)
 • FLAVANONI: Hesperetin, Naringenin, Eriodictyol (Figure 3)
 • FLAVAN-3-OLI: (+)-Catechin, (+)-Gallocatechin, (-)-Epicatechin, (-)-Epigallocatechin, (-)-Epicatechin 3-gallate, (-)-Epigallocatechin 3-gallate, Theaflavin, Theaflavin 3-gallate, Theaflavin 3'-gallate, Theaflavin 3,3' digallate, Thearubigins (Figure 4)
 • ANTOCIJANIDINI (ANTHOCYANIDINE): Cyanidin, Delphinidin, Malvidin, Pelargonidin, Peonidin, Petunidin (Figure 5)

  fig1.
  Flavonol R1 R2
  Quercetin OH H
  Kaempferol H H
  Myricetin OH OH
  Isorhamnetin OMe H

Fig2
Flavone R1
Apigenin H
Luteolin OH

Fig 3
Flavonone R1 R2
Eriodictyol OH OH
Hesperetin OH OMe
Naringenin H OH

Fig4.
Catechins R
(+)-Catechin H
(+)-Gallocatechin OH

Epicatechins R1 R2
(!)-Epicatechin (EC) H H
(!)-Epigallocatechin (EGC) OH H
(!)-Epicatechin-3-gallate (ECG) H Gallate
(!)-Epigallocatechin-3-gallate OH Gallate
(EGCG)

fig 5.
Anthocyanidin R1 R2
Cyanidin OH H
Delphinidin OH OH
Malvidin OMe OMe
Pelargonidin H H
Petunidin OMe OH
Peonidin OMe H

Theaflavins R1 R2
Theaflavin H H
Theaflavin-3-gallate Gallate H
Theaflavin-3'-gallate H Gallate
Theaflavin-3,3'-gallate Gallate Gallate

dr. M. Omerhodžić
 

Za očuvanje zdravoga srca

Napredna formula koja pomaže očuvanju zdravoga srca i cirkulacije. Sadrži: omega-3 ulje, bijeli luk, folnu kiselinu, prirodni vitamin E, B12, selen

| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |

Svi podaci su samo informativnoga karaktera i ne mogu zamijeniti konsultacije i pregled ljekara.
Zdravstvo com i HealthBosnia.com - zadržavaju autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2005, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.