| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Sadrzaj knigeTRANSPLANTATION OF KIDNEY - TRANSPLANTACIJA BUBREGA

CONTENT - SADRŽAJ

I POGLAVLJE.............................................................................13 str.
OPTIONS FOR PATIENTS WITH END STAGE RENAL DISEASE
OPCIJA ZA PACIJENTE SA TERMINALNOM RENALNOM INSUFICUENCIJOM

J. Karamehic, R. Mahnensmith, B. Heljić, A. Abu-Alfa, J. Obhrai
(University of Sarajevo - Yale University)

II POGLAVLJE............................................................................39 str.
HYSTORY OF TRANSPLANTATION
HISTORIJA TRANSPLANTACIJE

J. Karamehic, M. Lorber, F. Gavrankapetanovic, A. Margaryan
(University of Sarajevo - Yale University - University of Harvard)

III POGLAVLJE...........................................................................55 str.
TRANSPLANTATION IMMUNOBIOLOGY
TRANSPLANTACIONA IMUNOBIOLOGIJA

F. Lakkis (Yale University)

IV POGLAVLJE..........................................................................75 str.
MAIN SYSTEM OF HISTOCOMPABILITY - MHC AND TYPIZATION OF TISSUE
GLAVNI SISTEM HISTOKOMPATIBILITETA - MHC I TIPIZACIJA TKIVA

E. Eminovic, F. Lakkis, J. Karamehic, M. Tabakovic, N. Tihic
University of Tuzla - Yale University

V POGLAVLJE..........................................................................115 str.
IMMUNOSPPRESIVE MEDICATIONS AND PROTOCOLS FOR KIDNEY TRANSPLANTATION IMUNOSUPRESIVNI LIJEKOVI I PROTOKOL ZA BUBREŽNU TRANSPLANTACIJU
M. Lorber (Yale University)

VI POGLAVLJE........................................................................137 str.
ETHICAL AND LEGAL ISSUES IN KIDNEY TRANSPLANTATION
ETIČKA I PITANJA LEGALITETA U BUBREŽNOJ TRANSPLANTACIJI

F. Gavrankapetanovic, J. Karamehic, I. Gavrankapetanovic
(University of Sarajevo)

VII POGLAVLJE.......................................................................159 str.
LIVING AND CADAVERIC KIDNEY DONATION
ŽIVI DAVAOCI, DAVAOCI SA LIJESA

J. Karamehic, F. Lakis, F. Gavrankapetanovic, R. Formica, A. Margaryan
(University of Sarajevo - Yale University)

VIII POGLAVLJE......................................................................173 str.
EVALUATION OF THE TRANSPLANT RECIPIENT
EVALUACIJA PRIMAOCA BUBREŽNOG TRANSPLANTATA

J. Karamehic, M. Lorber, R. Formica, F. Gavrankapetanovic, F. Lakkis
(University of Sarajevo - Yale University)

IX POGLAVLJE........................................................................193 str.
RENAL TRANSPLANTATION: OPERATIVE TECHNIQUE AND MANAGEMENT
BUBREŽNA TRANSPLANTACIJA: OPERATIVNA TEHNIKA I MENADZMENT

M. Lorber, A. Friedman
(Yale University)

X POGLAVLJE.........................................................................209 str.
THE FIRST SEVERAL MONTHS AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION
PRVIH NEKOLIKO MJESECI NAKON BUBREŽNE TRANSPLANTACUE

J. Karamehic, A. Friedman, I. Gavrankapetanovic, R. Formica, F. Lakkis, H. Durakovic
(University of Sarajevo - Yale University - University of Tuzla)

XI POGLAVLJE........................................................................237 str.
LONGTERM POSTTRANPLANTATION MANAGEMENT AND COMPLICATIONS
DUGOROČNO POSTTRANSPLANTACIONO LIJEČENJE I KOMPLIKACIJE

J. Karamehic, R. Formica, F. Lakkis, I. Gavrankapetanovic, A. Friedman, H. Durakovic
(University of Sarajevo - Yale University - University of Tuzia)

XII POGLAVLJE....................................................................... 285
INFECTIOUS IN KIDNEY TRANSPLANTATION
INFEKCUE U BUBREŽNOJ TRANSPLANTACIJI

M. Hukic (University of Sarajevo)

XIII POGLAVLJE......................................................................323 str.
VIRAL HEPATITIS, DIALYSIS AND TRANPLANTATION KIDNEY
VIRUSNI HEPATITIS!, DIJALIZA I TRANSPLANTACIJA BUBREGA

I. Osmic, J. Karamehic, E. Leto, E. Avdic
(University of Sarajevo)

XIV POGLAVLJE......................................................................359 str.
ULTRASOUND DIAGNOSTIC IN KIDNEY TRANPLANTATION
ULTRAZVUČNO ISPITIVANJE U BUBREŽNOJ TRANSPLANTACIJI

M. Dilic, L. Scoutt, J. Karamehic, F. Gavrankapetanovic, B. Heljić
(University of Sarajevo - Yale University)

XV POGLAVLJE.......................................................................391 str.
PSYCHIATRIC ASPECTS OF KIDNEY TRANSPLANTATION
PSIHIČKI ASPEKTI U BUBREŽNOJ TRANSPLANTACIJI

0. Sinanović (University of Tuzla)

<< Nazad
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.