| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
NACIONALNI PROGRAM ZA TUBERKULOZU BOSNE I HERCEGOVINE
SPISAK OPĆINA PO KANTONIMA - ŽUPANIJAMA U FEDERACIJI BiH

Federacija BiH ima: 2.208.143 stanovnika

(1) UNSKO-SANSKI KANTON - ŽUPANIJA (stanovnika: 260.645)
Bihać

Bužim

Cazin
Velika Kladuša
Bosanska Krupa
Bosanski Petrovac
Ključ
Sanski Most

(2) POSAVSKI KANTON - ŽUPANIJA

(stanovnika: 43.869)
Odžak
Orašje
Brčko - dio Ravne
(3) TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON - ŽUPANIJA (stanovnika: 516.004)
Tuzla
Banovići
Brčko - dio Maoča
Čelić
Doboj Istok
Gračanica
Gradačac
Kalesija
Kladanj
Lukavac
Srebrenik
Ugljevik - dio Teočak
• Zvornik - dio Sapna
Živinice
(4) ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - ŽUPANIJA (stanovnika: 380.013)
Zenica
Breza
Doboj - Jug (Usora)
Kakanj
Maglaj
Olovo
Tešanj
Vareš
Visoko

Zavidovici

Žepće
(5) GORAŽDANSKI KANTON - ŽUPANIJA (stanovnika: 44.579)
• Goražde
(6) SREDNJE-BOSANSKI KANTON - ŽUPANIJA (stanovnika: 247.303)
Bugojno
Busovača
Fojnica
• Gomji Vakuf
Kiseljak
Kresevo
• Novi Travnik
Vitez
• Donji Vakuf
Travnik
Jajce
(7) HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON - ŽUPANIJA (stanovnika: 193.661)
Mostar
Čapljina
Čituk
Jablanica
Neum
Prozor
Stolac
(8) ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON - ŽUPANIJA (stanovnika: 88.794)
Grude
Ljubuški
Posušje
• Široki Brijeg
(9) SARAJEVSKI KANTON - ŽUPANIJA (stanovnika: 364.275)
• Sarajevo Centar
• Sarajevo Ilidža
• Sarajevo Novo
• Sarajevo Novi Grad
• Sarajevo Stari Grad
Vogošća
Hadžići
Ilijaš
Trnovo
(10) LIVANJSKI KANTON (HERCEG BOSANSKI) - ŽUPANIJA (stanovnika: 69.000)
• Bosansko Grahovo
Glamoč

Livno

• Tomislav Grad
Kupres

Drvar

< nazad dalje>
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.