| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

SADRŽAJ :

PREDGOVOR
1.   CILJ PULMOLOŠKE SLUŽBE
2.   PULMOLOŠKA TRIJAŽA
2.1.Prvi red hitnosti

2.1.1. Masivna hemoptizija
2.1.2. Pneumotoraks
2.1.3. Astmatski status
2.1.4. Nekardiogeni plućni edem (ARDS)
2.1.5. Masivna plućna tromboembolija i infarkt pluća
2.1.6. Akutna respiratorna insuficijencija
2.1.7. Sindrom plućne aspiracije
2.1.8. Asfiktični oblici akutnih plućnih oboljenja

2.2. Drugi red hitnosti

2.2.1. Pleuralni izljevi
2.2.2. Atelektaza
2.2.3. Aktivne protrahirane umjerene hemoptizije
2.2.4. Pneumonija-pleuropneumonija
2.2.5. Teži oblici emfizema pluća i hroničnog opstruktivnog bronhitisa sa akutizacijom hronične plućne insuficijencije
2.2.6. Teži oblici bronhijalne astme
2.2.7. Plućna tromboembolija
2.2.8. Teži oblici dekompenziranog plućnog srca

2.3. Treći red hitnosti

2.3.1. Tuberkuloza pluća, limfnih žlijezda i pleure, poliserozitis, te alergijske i toksične reakcije na antiiuberkuiotike
2.3.2. Maligni tumori bronha, pluća i pleure
2.3.3. Sarkoidoza pluća i ostale granulomatoze
2.3.4. Nediferencirani oblici opstruktivnog sindroma pluća
2.3.5. Srednje teški oblici dekompenziranog plućnog srca sa pulmonalnom komponentom
2.3.6. Pogoršanja i komplikacije profesionalnih plućnih oboljenja
2.3.7. Gljivična plućna oboljenja

2.4.  Četvrti red hitnosti

3.    OBIM MEDICINSKE POMOĆI
3.1  Prva pomoć
3.2. Opća medicinska pomoć

3.2.1. Osnovni zadaci opće medicinske pomoći
3.2.2. Obim opće medicinske pomoći
3.2.3. Suženi obim - kod astmatskog statusa
- kod sumnje na plućnu tromboemboliju
- kod nekardiogenog plućnog edema (ARDS)
- kod trovanja bojnim otrovima tipa zagušljivaca
- kod akutne plućne insuficijencije
3.2.4. Puni obim

 

- kod masivne hemoptizije
- kod pneumotoraksa
- kod asmatskoga statusa
- kod nekardiogenoga edema pluća ARDS
- kod bronhijalne astme
- kod pneumonija
- tuberkuloza pluća
- tumori bronha, pluća i pleure
- sarkoidoza pluće i ostale granulomatoze
- rovovska bolest
- masivna tromboembolija pluća

4.    PRILOG
4.1. Protokol liječenja tuberkuloze prema težini
4.2. Antibiotici
LITERATURA

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.