| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
P U L M O L O G I J A
Urednici:
EKREM AJANOVIĆ
ZEHRA DIZDAREVIĆ
 
S A D R Ž A J :
FUNKCIONALNA ANATOMIJA
DIJAGNOSTIČKE METODE
ANAMNEZA
FIZIKALNI PREGLED
LABORATORIJSKO ISPITIVNJE
RADIOLOŠKA DIJANOSTIKA
ENDOSKOPSKE I BIOPTIČKE METODE
BAL - BRONHEOALVEOLARNA LAVAŽA
OSTALE ENDOSKOPSKE, BIOPTIČKE I HISTOLOŠKE METODE
PRIMJENA TESTOVA ZA ISPITIVANJE PLUĆNE FUNKCIJE
ISPITIVANJE RESPIRACIJSKIH PLINOVA U ARTERIJSKOJ KRVI I ODREĐIVANJE ACIDO - BAZNOG STATUSA
ERGOSPIROMETRIJA
OBLICI POREMEĆAJA FUNKCIJE U BRONHOPULMONALNIM OBOLJENJIMA
SPECIJALNI DIO
ANOMALIJE RAZVOJA RESPIRATORNIH ORGANA I GRUDNOG KOŠA
OBOLJENJA GORNJIH DIŠNIH PUTEVA

BOLESI DONJIH DIŠNIH PUTEVA

OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA
HRIONIČNA OBSTRUKCIJSKA PLUĆNA BOLEST
ASTMA BRONHIJALE
INFEKTIVNA OBOLJENJA PLUĆA
- Pneumonija
- Absces pluća
- Gljivična oboljenja pluća
TUBERKULOZA
BOLESTI PLUĆNOG INTERSTICIJA
PROFESIONALNA OBOLJENJA PLUĆA
BOLESTI PLUĆA U IZMIJENJENOJ IMUNOJ AKTIVNOSTI
a.) PLUĆNI VASKULITISI I GRANULOMATOZE
b.) PLUĆNE PROMJENE KOD SISTEMSKIH OBOLJENA
VASKULARNE PLUĆNE BOLESTI
HRONIČNO PLUČNO SRCE
TUMORI TRAHEJE, BRONHA I PLUĆA
LOKALIZIRANI POREMEĆAJI PLUĆNE AERIZACIJE
SMETNJE VENTILACIJE PLUĆA
RESPIRACIJSKI PROBLEMI U NEUROMUSKULARNIH OBOLJENJA
RJEĐE NEKLASIFICIRANE PLUĆNE BOLESTI
BOLESTI PLEURE
BOLESTI MEDIJASTINUMA
BOLESTI DIJAFRAGME
AKUTNI RESPIRACIJSKI "DISTRES SINDROM"
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.