| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Sadrzaj knigeOSNOVI LAPOROSKOPSKE HIRURŠKE TEHNIKE

SADRŽAJ

I PREDGOVOR .......................................................... 5
POGLAVLJE 1. .............................................. ............7
1.0 HISTORIJAT .......................................................... 7
1.1 HISTORIJAT MODERNE ENDOSKOPIJE .................8
1.2 HISTORIJAT LAPAROSKOPIJE ...............................9
POGLAVLJE 2. ........................................................ 13
2.0 INDIKACIJE ZA LAPAROSKOPIJU .........................13
2.1 INDIKACIJE ZA LAPAROSKOPIJU KOD STANJA KOJA NISU URGENTNA ....................... 15
2.2 URGENTNA STANJA KOJA ZAHTIJEVAJU PRVO OPSERVACIJU ................................... 17
2.2.1 Pacijenti sa ileusom, te enornom dilaUranim crijevima te velikim disbalansom elektrolita ....17
2.2.2 Pacijenti sa peritonilisom koji imaju septični šok i anurični su ...... 18
2.2.3 Pacijenti sa ranim dekompenzovanim hemoragičnim šokom ........ 19
POGLAVLJE 3. ...................................................................... 21
3.0 APSOLUTNE l RELATIVNE KONTRAINDIKACIJE ................ 21
3.1 APSOLUTNE KONTRAINDIKACIJE .................................... 21
3.2 RELATIVNE KONTRAINDIKACIJE ..................................... 22
POGLAVLJE 4. .............................................. .........25
4.0 ANESTEZIJA U LAPAROSKOPIJI ........................ 25
POGLAVLJE 5. ....................................................... 27
5.0 OSNOVNI PRINCIPI RADA l TRENINGA TIMA .......27
5.1 OPERATIVNI TIM ............................................... 28
5.1.1 Tehničari ......................................................... 28
5.1.2 Sestre instrumentarke ...................................... 28
5.1.3 Operater i asistent ........................................... 29
5. l .4 Anesteziolog .................................................. 32
POGLAVLJE 6. ....................................................... 33
6.0 OSNOVNA APARATURA .................................... 33
6.1 APARATURA ZA PRENOS SLIKE ....................... 35
6.2 APARATURA ZA PNEUMOPERITONEUM .............40
6.3 APARATURA ZA IRIGACIJU I ASPIRACIJU ............43
6.4 APARATURA ZA KOAGULACIJU ..........................45
POGLAVLJE 7. ....................................................... 47
7.0 OSNOVI INSTRUMENTARIJ ................................ 47
POGLAVLJE 8. ....................................................... 67
8.0 PREOPERATIVNA PRIPREMA ............................61
8.1.1 Opća preoperdtivna priprema ............................. 61
8.1.2 Preoperativna pripremd za holecisteklomiju ........ 62
POGLAVLJE 9. ....................................................... 65
9.0 POLOŽAj PACIJENTA, TIMA I OPREMA .............. 65
POGLAVLJE 10. ......................................................77
10.0 OSNOVNA TEHNIKA LAPAROSKOPIJSKE EKSPLORACIJE ...... 71
POGLAVLJE 11....................................................... 87
11.1 KOMPLIKACIJE LAPAROSKOPIJSKE OPERATIVNE TEHNIKE ... 87
11.1.1 Opće komplikacije ......................................... 87
11.1.2 Komplikđcijc spedfične zd laparoskopijsku operativnu tehniku ..... 91
POGLAVLJE 12. .................................................... 93
12.0 OSNOVI LAPAROSKOPIJSKE HOLECISTEKTOMIJE ...................93
12.1 HIRURŠKATEHNIKA ........................................ 94
12.2 POSTOPERATIVNI TRETMAN PACIJENATA NAKON LAPAROSKOPIJSKE HOLECISTEKTOMIJE ..................... 114
LITERATURA ............................................... .........177

Predgovor << Nazad
Historijat endoskopije  
Historijat laporoskopije  
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.