| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

4. SEMINAR ANESTEZIOLOGA I REANIMATOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE U SARADNJI SA ANESTEZIOLOZIMA FRANCUSKE
18-20.aprila 2001g

Drugi dan seminara - 19.04.2001.  
  Seminar se održava u prostorijama NIR-a Kličkoga centra Univerziteta u Sarajevu. Predavanje i diskusije su u terminu od 9-13 h, pauza od 11-11:30.h.
   

Teme drugoga dana:

PREDAVAČI IZ FRANCUSKE:
Prof dr Laurent Beydon i
dr Aram Ter Minassian

 
3. TRETMAN POLITRAUME SA TEŠKOM KRANIJALNOM LEZIJOM
4. TRETMAN MOŽDANE HEMORAGIJE
5. POSEBNE TEHNIKE DOPLER, PIC,.
IZLAGANJE BOSANSKOHERCEGOVAČKIH ANESTEZIOLOGA
Ajanović M.*, Dizdarević K.**, Čustović K.**
*Klinika za anesteziju i reanimaciju, KCU Sarajevo
**Klinika za neurohirurgiju, KCU Sarajevo
1.ANESTEZIOLOŠKE IMPLIKACIJE TRETMANA ADHEZIVNIH INTRAKRANIJALNIH MENINGEOMA
 
   
  I ovaj put predavanje je pobudilo pažnju anesteziologa iz cijele zemlje. Pored anesteziloga i reanimatologa, doista kvalitetnim predavanima su prisustvovali i ljekari koji se bave drugim medicinskim disciplinama. Nakon predavanja mnogi od prisutnih su uzeli učešća u diskusiji . Sve ovo će doprinijeti poboljšanju struke, u svrhu dobrobiti pacijenata.

Najavljeni su zaključci seminara, koji treba da usvoje neke od medicinskih protokola u zbrinjavanju neurotraumatiziranih pacijenta.
Gosti iz francuske, dr Laurent Beydon i
dr Aram Ter Minassian su nam rekli da su takvi protokoli uvedeni u SAD još prije deset godina. U evropi se ubrzano uvode i ovo je "godina protokola".
Healthbosnia.com će na svojim stranicama prikazati najznačajnije radove sa seminara

 

Program seminara
Prvi dan seminara

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.