| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Predsjednik Stomatološke Komore FBiH

Od srca vas pozivamo
You are invited and most welcome to Sarejevo

Dekan Stomatološkog fakulteta Predsjednik udruženja stomatologa BiH

President of the Dental Chamber of F/B&H
Prim dr Savo Vlaški

 

DOBRO DOŠLI NA PRVI KONGRES STOMATOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE

Dean of School of Dentistry University of Sarajevo and President of the Dental Association of B&H
Prof dr sci Halid Sulejmanagić

WELCOME TO THE 1st DENTAL CONGRESS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.