| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Thursday, May 18, 2000
2.00 - 8.00 p.m. Registration
6.00 p.m Opening ceremony of First congress of paediatric surgeons of Bosnia and Herzegovina with international participation.
7.30 p.m Welcoming cocktail

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.